Α΄ Φάσης

 

Πληροφορίες Σχεδίου Χορηγιών Α΄ Φάσης

Το σχέδιο χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της ανάπτυξης ενός εκτεταμένου δικτύου σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει 2 φάσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 30η Απριλίου του 2023 (συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης) ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Στην Α΄ Φάση θα εγκριθούν αιτήσεις οι οποίες θα καλύπτουν το 50% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Σχεδίου.

Για τις Πληροφορίες του Σχεδίου Χορηγιών Β΄ Φάσης - Δείτε Εδώ!

 

Το Σχέδιο «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» εν συντομία

Περισσότερες λεπτομέρειες στον Οδηγό Σχεδίου - «Παράταση Α΄ Φάσης» - «Τροποποιήσεις».

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Χώροι στάθμευσης για δημόσια χρήση όπως δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι στάθμευσης, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης(π.χ χώροι στάθμευσης πολυκαταστημάτων, ξενοδοχείων, υπεραγορών, τραπεζών, ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, εμπορικών κέντρων κ.α), χώροι πρατήριών πετρελαιοειδών, χώροι σταθμών επαναφόρτισης, και παρόδιες θέσεις στάθμευσης(on street parking ή κατά μήκος του οδοστρώματος).

 

ΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

Με ένταση ενίσχυσης μέχρι 50% και με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Το κόστος για: • την αγορά του σταθμού επαναφόρτισης • την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης • την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης • τη σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού • απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση του σταθμού • βοηθητικό εξοπλισμό απαραίτητο για την λειτουργία του σταθμού • την σήμανση του σημείου επαναφόρτισης και τοποθέτηση πινακίδας

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, Νομικά πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα), ΜΚΟ, Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές χώρου στάθμευσης για δημόσια χρήση και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.Υποβολή αιτήματος για χορηγία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας | 2.Προκαταρκτικός έλεγχος αίτησης και επικοινωνία με αιτητή για διασαφηνίσεις ή πρόσθετα στοιχεία | 3.Αξιολόγηση της αίτησης και ετοιμασία εισήγησης προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων | 4.Προέγκριση αίτησης και υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης | 5.Υλοποίηση επένδυσης | 6.Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής | 7. Έλεγχος και καταβολή χορηγίας.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α΄ Φάση: Υποβολή αιτήσεων μέχρι την 30η Απριλίου του 2023 (συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης)
Β΄ Φάση: Θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, υπολογίζεται περί τα τέλη του 2023

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€3.700.000 (Δημόσια Δαπάνη) συνολικά για Ά και ΄Β Φάση.
Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η εξέταση για παροχή χορηγίας αφορά μόνο επενδύσεις στις οποίες οι σταθμοί επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στον Πίνακα 1.

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: Ανάλογα με τον τύπο φορτιστή, σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Ισχύουν περιορισμοί τόσο για τις περιοχές εγκατάστασης όσο και για το μέγιστο αριθμό σταθμών επαναφόρτισης που μπορεί να επιχορηγηθεί ένας αιτητής.

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

plaisio_ilopoiisi

 

 

 

Πίνακας 1. Κατηγορίες και υποκατηγορίες σταθμών επαναφόρτισης που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο Χορηγιών.
table-1

Για την Ά Φάση ο κάθε Δυνητικός Δικαιούχος δύναται να λάβει χορηγία, για τέσσερις [4] σταθμούς επαναφόρτισης ανά επαρχία με μέγιστο αριθμό τους δεκαπέντε [15] σε όλη την Κύπρο, με εξαίρεση τις τοπικές αρχές οι οποίες μπορούν να λάβουν χορηγία για να τοποθετήσουν μέχρι και οχτώ [8] σταθμούς εντός της επικράτειας τους.

 
Σημείωση*: Σε όσους σταθμούς επαναφόρτισης Κατηγορίας 1 - Εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτελούνται από 2 ή περισσότερα σημεία επαναφόρτισης και διαθέτουν ταυτόχρονη επαναφόρτιση πέραν του ενός οχήματος την φορά, το ανώτατο ποσό της χορηγίας δύναται να αυξηθεί κατά 25%, ανεξάρτητα από την ισχύ εξόδου των εν λόγω σημείων.

 

Πίνακας 2. Γεωγραφική κατανομή και επιλέξιμα σημεία ανά τύπο οδικού δικτύου, ανά κατηγορία και υποκατηγορία σταθμών επαναφόρτισης που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο Χορηγιών.
table-2

 

 

Εικόνα 1. Χάρτης Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών της Κύπρου. Η διακεκομμένη και συνεχής κόκκινη γραμμή απεικονίζει το ΔΕΔ-Μ.

Για την εμφάνιση του Διευρωπαϊκού Δίκτυου Μεταφορών πατήστε στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html. Για την εμφάνιση Διευρωπαϊκού Δίκτυου Μεταφορών της Κύπρου, θα πρέπει να πατήσετε στην επιλογή «Orient/East - Med».

m

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το σχέδιο χρηματοδοτεί την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής και κανονικής ισχύος με ένταση ενίσχυσης μέχρι 50% όπως ορίζεται στον Πίνακα 1 και περιλαμβάνει:

Υποχρεωτικές δαπάνες

  • την αγορά του σταθμού επαναφόρτισης
  • την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης
  • την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης
  • τη σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού
  • την σήμανση του σημείου επαναφόρτισης (κατάλληλη σήμανση βάση του διατάγματος Κ.Δ.Π. 409/2020) και τοποθέτηση πινακίδας (συμπεριλαμβάνεται και η αφίσα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βλ. Παράγραφο 17.2).

Προαιρετικές δαπάνες

  • απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση του σταθμού
  •  βοηθητικός εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία του σταθμού (όπως για παράδειγμα στέγαστρο, βοηθητικός φωτισμός, προστατευτικές μπάρες του σταθμού κ.α.)

*Σημειώνεται ότι ο σταθμός επαναφόρτισης που θα αγοραστεί/εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι καινούργιος.

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Οδηγός Σχεδίου: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ 1000 - «Παράταση Α΄ Φάσης» - «Τροποποιήσεις»
Οδηγός Δημιουργίας Λογαριασμού: Οδηγός Δημιουργίας Λογαριασμού
Οδηγός Υποβολής Αίτησης: Οδηγός Υποβολής Αίτησης

Έντυπα βεβαιώσεων/δηλώσεων που υποβάλλονται με την αίτηση

Παράρτημα 1: Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης
Παράρτημα 2: Γραπτή δήλωση περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας)
Παράρτημα 3: Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
Παράρτημα 4: Δήλωση Πραγματικών Δικαιούχων
Παράρτημα 5: Προβολής και Δημοσιότητας
Παράρτημα 6: Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης
Παράρτημα 7: Θεσμικό Πλαίσιο Νόμοι και Κανονισμοί
Παράρτημα 8: Οικονομική Βοήθεια για Στήριξη των Κατοίκων Ορεινών και Απομακρυσμένων Περιοχών