Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Όροι Χρήσης

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η ιστοσελίδα που αφορά το σχέδιο χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000», κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Συντονιστική Αρχή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, στα πλαίσια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν. 125 (Ι) του 2018).

Επίσης, η παρούσα πολιτική καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από την πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες και οργανισμούς με αυτό. Η παρούσα πολιτική δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του ev1000.cea.org.cy και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του ev1000.cea.org.cy. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ev1000.cea.org.cy δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ev1000.cea.org.cy στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ/ ΜΕΛΩΝ

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας ev1000.cea.org.cy για:

 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
 • Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 • Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της πλατφόρμας ev1000.cea.org.cy.
 • Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της πλατφόρμας ev1000.cea.org.cy ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
 • Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών / μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών / μελών).

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη της πλατφόρμας ev1000.cea.org.cy είναι μεταξύ άλλων τα εξής: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), οργανισμός, χώρα, αριθμός και αντίγραφο ταυτότητας. Η πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τους ακόλουθους λόγους:

 • Την αποστολή πληροφοριών σχετικά με την πορεία της αίτησης.
 • Την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων που αφορούν την διευθέτηση τυχόν παραλήψεων/υποχρεώσεων του αιτητή.
 • Την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικών με τους σκοπούς εφαρμογής του σχεδίου χορηγιών.

Η ομάδα ελέγχου και παρακολούθησης του Σχεδίου χορηγιών επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα:

 • Κατά τη διαχείριση αιτήσεων για παροχή χορηγίας που στοχεύουν στην εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
 • Για σκοπούς υλοποίησης των καθηκόντων της ομάδας ελέγχου και αξιολόγησης με έννομες υποχρεώσεις της.
 • Για επεξεργασία δεδομένων που εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό.

Η πλατφόρμα συλλέγει στατιστικά δεδομένα (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών). Τα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται ανώνυμα.

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, είτε επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 22667743, είτε στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ev1000.cea.org.cy.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος σας για διαγραφή ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή για εναντίωση στην επεξεργασία ή για ανάκληση της συγκατάθεσης σας, η ομάδα ελέγχου και παρακολούθησης, ενδέχεται να μην μπορεί να χειριστεί το αίτημα σας.

 

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ομάδα ελέγχου και παρακολούθησης δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών της πλατφόρμας σε κανένα τρίτο φορέα. Η πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
 • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την  πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των αιτημάτων. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη της πλατφόρμας ev1000.cea.org.cy καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την  πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 

ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)

Η πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες / μέλη στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Άλλοι χρήστες / μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν η πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή / και του χρήστη / μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες / μέλη να αναρτούν / δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών της πλατφόρμας ev1000.cea.org.cy υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας Ν.138(Ι)/2001. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η πλατφόρμα ev1000.cea.org.cy διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της πλατφόρμας ev1000.cea.org.cy.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την πλατφόρμα επεξεργάζονται από:

 • την ομάδα ελέγχου και παρακολούθησης του Σχεδίου Χορηγιών
 • την Επιτροπή Αξιολόγησης του Σχεδίου Χορηγιών
 • την Επιτροπή Ενστάσεων του Σχεδίου Χορηγιών
 • το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 • το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου
 • το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας το οποίο διεκπεραιώνει λογιστικές πληρωμές που αφορούν επιδοτήσεις που παρέχονται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα δεδομένα σας δύναται να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε αρχή έχει έννομη εξουσία διενέργειας ελέγχων στις δραστηριότητες του Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβανομένης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη μορφή, σε υπηρεσιακούς φακέλους ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο έχει πρόσβαση εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Σχεδίου Χορηγιών.

Όσον αφορά τους υπηρεσιακούς φακέλους, η πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται μόνο στο προσωπικό/άτομα που απαιτείται να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων γίνεται μετά την πάροδο 5 ετών από την ολοκλήρωση χειρισμού της κάθε υπόθεσης. Ως χρόνος διαγραφής των δεδομένων στους υπηρεσιακούς φακέλους, θεωρείται ο χρόνος προώθησης τους στον Έφορο Κρατικού Αρχείου για καταστροφή, σύμφωνα με τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο του 1991 (Ν. 208/1991).

Αιτήσεις που αποθηκεύονται ως Πρόχειρες στο σύστημα διαγράφονται στο σύνολο τους 6 μήνες μετά τη λήξη του αντίστοιχου Σχεδίου Χορηγιών.

Οι προαναφερόμενες χρονικές περίοδοι δύναται να παραταθούν σε περίπτωση που το επιτάσσουν αντικειμενικοί λόγοι.

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της πλατφόρμας καλώντας στο τηλέφωνο 22667716.